Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówki zawierające określenie w teatrze opłacona z kalki zrobiona: