Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem w teatrze opłacona z kalki zrobiona: