Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówki zawierające określenie upośledzenie inteligencji, zdolności rozumowania i krytycznej oceny sytuacji: