Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna w Niemczech: