Słownik Określeń Krzyżówkowych

umiejętność docierania do odbiorcy

TrudnośćAutor
 • K
 • O
 • M
 • U
 • N
 • I
 • K
 • A
 • T
 • Y
 • W
 • N
 • O
 • Ś
 • Ć
draakhan
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
TAKTumiejętność zachowania się
ADRESodbiorcy na przesyłce
SPRYTumiejętność radzenia sobie w krzyżówce Panorama dnia 2014-03-14
mariola1958
SWADAumiejętność przemawiania
ARTYZMumiejętność tworzenia piękna
ARTYZMumiejętność
OBYCIEumiejętność zachowania się
WPRAWArutyna, umiejętność
WPRAWAumiejętność
WYMOWAumiejętność wysławiania się
PILOTAŻumiejętność kierowania samolotem
REALIZMumiejętność trzeźwego myślenia
ADRESACIodbiorcy listów w krzyżówce Panorama dnia 2015-05-22
BIEGŁOŚĆumiejętność
ZDOLNOŚĆumiejętność
DYSGRAFIKutracił umiejętność pisania
Gorol
CZYTELNICYodbiorcy książki
INŻYNIERIAumiejętność budowy mostów
KRĘGARSTWOumiejętność nastawiania dysków
ŻEGLOWANIEumiejętność Sindbada
DYSKRECJAumiejętność dochowania tajemnicy
bachaku1
ŁUCZNICTWOumiejętność i praktyka posługiwania się łukiem
artbiron