Słownik Określeń Krzyżówkowych

ulotka propagująca jakąś ideę

TrudnośćAutor
AGITKA★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
PCKorganizacja społeczna propagująca honorowe krwiodawstwo★★★mariola1958
DRUKnp. ulotka★★★
ADEPTzaczyna uprawiać jakąś sztukę★★★
KUKŁAmanekin wyobrażający jakąś postać★★★
SUMMAkompendium, podręcznik mający obejmować jakąś całą dziedzinę wiedzy★★★★★mariola1958
TAKSAopłata za jakąś usługę★★★
MANIAKogarnięty jakąś pasją★★★
ADEPTKApoznaje jakąś dziedzinę wiedzy★★★
OSZOŁOMczłowiek owładnięty jakąś ideą★★★
WOLNOŚĆwiersz-ulotka Paula Eluarda★★★★★dzejdi
AKCYDENSulotka lub afisz★★★
ODTWÓRCAaktor grąjący jakąś rolę★★★
REMEDIUMlek na jakąś chorobę★★★
WIERZĄCYwyznaje jakąś religię★★★
WYZNAWCAkultywuje jakąś religię, wyznaje ją★★★
BROSZURKAulotka★★mariola1958
INICJATORzapoczątkowuje jakąś działalność★★★
MĘCZENNICAzginęła za ideę★★★
ORGANIZATORurządza jakąś imprezę★★★mariola1958
PROKLAMACJAdawniej: druk agitacyjny, ulotka★★★★★Marian7_2008
AGITKAulotka propagandowa★★★
AGITKAulotka przedwyborcza★★★
?tajemnicza litera