Słownik Określeń Krzyżówkowych

uczucie wstrętu; antypatia

TrudnośćAutor
ODRAZA★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
ŻALuczucie dojmującego smutku★★★
ANSAdawniej: antypatia★★★
NUDAniemiłe uczucie lenia★★★
AFEKTuczucie sympatii (przest.)★★★
DOSYTuczucie nasycenia, zaspokojenia★★★
GROZAuczucie przerażenia★★
OBAWAuczucie lęku, niepewności★★★
UCISKuczucie gniecenia★★★
EMOCJAsilne uczucie★★
MIŁOŚĆwzniosłe uczucie★★
PODZIWuczucie zachwytu★★★
WSTRĘTantypatia★★★
ŻENADAuczucie skrępowania (przest.)★★★
AWERSJAsilne uczucie niechęci★★★
NIECHĘĆantypatia★★★
ANIMOZJAantypatia★★eliza
NIEDOSYTuczucie niewypełnienia★★★
PRZYJAŹŃciepłe, trwałe uczucie★★
SYMPATIAciepłe uczucie★★★
IDIOSYNKRAZJAantypatia!★★★★dzejdi
ZŁOŚĆuczucie wrogości, urazy★★★
ODRAZAuczucie wstrętu; awersja★★★
?waluta Iranu