Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem typ gleb autogenicznych: