Słownik Określeń Krzyżówkowych

tolerancyjny stosunek wobec poglądów i czynów innych ludzi

TrudnośćAutor
LIBERALIZM★★★eliza
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
ETOSogół poglądów i wartości★★★
ŁOTRsprawca czynów haniebnych★★★
ŻYWOTopis życia i czynów świętego★★★
IDEOLOGzagorzały obrońca jakichś poglądów★★★
LIBERAŁtolerancyjny człowiek★★★
PARYTETstosunek wymienny walut★★★
FREUDYZMzespół poglądów teoret. S.Freuda★★★
IZONOMIArówność ludzi wobec prawa★★★★galapagos1234
SYMPATIAżyczliwy stosunek wobec kogoś★★★bachaku1
CIŚNIENIEstosunek siły do powierzchni, na którą działa★★★
DOMINATORosoba podporządkowująca sobie innych ludzi★★★oona
ENTUZJAZMstosunek do stosunku przed stosunkiem★★★Gorol
PROPORCJAstosunek dwóch wielkości★★★
DEKLARACJEzawsze i wszędzie szybsze od czynów★★★eliza
EKSTREMIZMultracyzm poglądów★★★★★
OSKARŻENIEzarzut popełnienia czynów karalnych★★
POCZCIWOŚĆcecha życzliwości wobec innych★★★
RADYKALIZMskrajność poglądów politycznych★★★
AUTOANALIZArozpatrywanie własnych czynów★★★
CUDZOŁÓSTWOstosunek płciowy z cudzą żoną lub mężem★★★
LIBERAŁtolerancyjny człowiek★★★
LIBERAŁtoleruje poglądy i zachowania innych★★★
?ciasto weselne na rusi