Słownik Określeń Krzyżówkowych

technika wytwarzania i utrzymywania bardzo niskich temperatur

TrudnośćAutor
KRIOGENIKA★★★★bachaku1
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
MALIkraj niskich w Afryce★★★★dusia_str
UPAŁokres wysokich temperatur w krzyżówce Panorama dnia 2019-03-29★★★
ZIMAokres ujemnych temperatur★★★
SSAWAekshaustor, urządzenie do wytwarzania podciśnienia w krzyżówce Panorama dnia 2019-09-04★★★
BALANStyczka do utrzymywania równowagi★★★
CERMETtworzywo odporne na działanie wysokich temperatur i korozję★★★★★eliza
BASETLAludowy instrument o niskich dźwiękach w krzyżówce Panorama dnia 2017-06-25★★★
DUMPINGsprzedaż po sztucznie niskich cenach w krzyżówce Panorama dnia 2014-11-18★★★
CERMETALtworzywo odporne na działanie wysokich temperatur i korozję w krzyżówce Jak-w-gazecie-093★★★★eliza
GIROSKOPżyroskop - urządzenie do pomiaru, utrzymywania położenia kątowego★★★★★Gorol
GUZIKARZmłody kozioł o porożu w kształcie niskich stożków★★★★bachaku1
HYDROFORaparat do utrzymywania stałego ciśnienia wody w wodociągu w krzyżówce Panorama dnia 2014-04-10★★★bachaku1
STOICYZMfilozofia utrzymywania spokoju wewnętrznego★★★★dzejdi
OBCIĄGACZlinka z wielokrążkiem do utrzymywania bomu w poziomie★★★★Gorol
KRIOFIZYKAfizyka niskich temperatur★★★★bachaku1
KRIOGENIKAtechnika wytwarzania i utrzymywania bardzo niskich temperatur★★★★bachaku1
KRIOTERAPIAleczenie za pomocą niskich temperatur★★★★bachaku1
KRIOTECHNIKAtechnika wytwarzania bardzo niskich temperatur★★★★bachaku1
EKWILIBRYSTYKAumiejętność utrzymywania równowagi podczas wykonywania ćwiczeń gimnastycznych★★★★bachaku1
SAMOSTEROWNOŚĆzdolność statku do utrzymywania kursu bez udziału sternika★★★eliza
KRIOTECHNIKAtechnika wytwarzania bardzo niskich temperatur★★★★bachaku1
PRZEPLOTtechnika wyświetlania obrazu w krzyżówce Panorama dnia 2019-07-16★★★
?zabezpieczenie przed włamaniem