Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem tam średniowieczny klasztor cystersów: