Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem Stefan, matematyk polski: