Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem spoczywa na muszli klozetowej: