Słownik Określeń Krzyżówkowych

spłacane przez dłużnika

TrudnośćAutor
RATY★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
ATONczczony przez Echnatona★★★
JAJOzniesione przez strusia★★★
RATAcomiesięczna udręka dłużnika★★★
STALprodukowana przez hutę★★★
KOMŻAszata noszona przez ministranta★★★
MONITurzędowe ponaglenie dłużnika★★★
NANOSmuł naniesiony przez wodę★★★
SKÓRAzrzucana przez węże
PŁOTKIprzez nie bieg★★
SYNDYKupłynnia majątek dłużnika★★★
TAMIZAprzepływa przez Londyn★★
UTWORYstworzone przez muzyka★★★
WEKSELdokument od dłużnika dla wierzyciela★★★
ANEKSJAzagarnięcie ziemi przez agresora★★★
BLOKADAzamknięcie dróg przez policję★★★
FRYZURYtworzone przez fryzjera★★★
KURATORopiekun prawny wyznaczony przez sąd★★★
KOMORNIKmoże zawitać u dłużnika★★★
SUBHASTACJAdaw. licytacja dóbr dłużnika★★★★★sylwek
WIERZYTELNOŚĆuprawnienie do domagania się od dłużnika spełnienia świadczeń★★★Mirasisko
RATYspłacane po kolei★★★
RATYspłacane z odsetkami★★★
?Zając morski