Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem smukła na sawannie: