Słownik Określeń Krzyżówkowych

skała metamorficzna

TrudnośćAutor
ERLAN★★★★★psergio
GNEJS★★★Mirasisko
ŁUPEK★★★
ADINOL★★★★sylwek
FYLLIT★★★★sylwek
GREJZEN★★★★★sylwek
MYLONIT★★★★sylwek
FYLLONIT★★★★★sylwek
HORNFELS★★★★sylwek
LEPTYNIT★★★★★sylwek
MIGMATYT★★★★sylwek
ORTOGNEJS★★★★★sylwek
PARAGNEJS★★★★★sylwek
SZMERGIEL★★★★★sylwek
SZMIRGIEL★★★★★mariola1958
CHARNOCKIT★★★★★sylwek
KATAKLAZYT★★★★★sylwek
SERPENTYNIT★★★★★sylwek
GRANITOGNEJS★★★★psergio
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
SKARNskała metamorficzna, z przeobrażenia wapieni w krzyżówce Łatwe-trudne-45★★★★★
SKAŁAmagmowa lub metamorficzna★★★
SKAŁAmetamorficzna lub głębinowa★★★
SKAŁAmetamorficzna lub osadowa★★★
SKAŁAmetamorficzna lub magmowa★★★
SKAŁAnp. metamorficzna★★★
ŁUPEKskała metamorficzna★★★
EKLOGITskała metamorficzna złożona głównie z piroksenu i granatu★★★★★psergio
ANTRACYTskała metamorficzna pozbawiona foliacji★★★★bachaku1
GRANULITskała metamorficzna, materiał drogowy★★★★psergio
ORTOGNEJSskała metamorficzna★★★★★sylwek
PARAGNEJSskała metamorficzna★★★★★sylwek
PORFIROIDskała metamorficzna, odmiana gnejsu★★★★★sylwek
SZMERGIELskała metamorficzna★★★★★sylwek
SZMIRGIELskała metamorficzna★★★★★mariola1958
ZIELENIECskała metamorficzna pozbawiona foliacji★★★★bachaku1
CHARNOCKITskała metamorficzna★★★★★sylwek
KATAKLAZYTskała metamorficzna★★★★★sylwek
LABRADORYTskała magmowa lub metamorficzna, odmiana anortozytu★★★★sylwek
GRANITOGNEJSskała metamorficzna★★★★psergio
PIKRYTskała magmowa z oliwinem★★★★
GRANULITskała metamorficzna, materiał drogowy★★★★psergio
?odmiana cukru