Słownik Określeń Krzyżówkowych

skała magmowa wylewna

TrudnośćAutor
RIOLIT★★★★★sylwek
RYOLIT★★★★★mariola1958
TOLEIT★★★★sylwek
LIPARYT★★★★★sylwek
MELAFIR★★★★★sylwek
LEUCYTYT★★★★★sylwek
PORFIRYT★★★★sylwek
WULKANIT★★★★★sylwek
IGNIMBRYT★★★★★sylwek
KERATOFIR★★★★★sylwek
LIMBURGIT★★★★★sylwek
NEFELINIT★★★★★sylwek
MIGDAŁOWIEC★★★★★sylwek
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
DACYTmagmowa skała wylewna używana do budowy dróg★★★★★
LATYTmagmowa skała wylewna★★★★★
BAZALTmagmowa skała wylewna★★★
PORFIRmagmowa skała wylewna★★★★dusia_str
RYOLITskała magmowa wylewna★★★★★mariola1958
SPILITmagmowa skała wylewna★★★★★mariola1958
TEFRYTmagmowa skała wylewna★★★★★Revn
TOLEITskała magmowa wylewna★★★★sylwek
DOLERYTmagmowa skała żyłowa lub wylewna★★★★★psergio
LIPARYTskała magmowa wylewna★★★★★sylwek
MELAFIRskała magmowa wylewna★★★★★sylwek
LEUCYTYTskała magmowa wylewna★★★★★sylwek
OBSYDIANmagmowa skała wylewna, z grupy skał kwaśnych★★★★★mariola1958
PORFIRYTskała magmowa wylewna w krzyżówce Panorama dnia 2011-07-12★★★★sylwek
WULKANITskała magmowa wylewna★★★★★sylwek
IGNIMBRYTskała magmowa wylewna★★★★★sylwek
KERATOFIRskała magmowa wylewna★★★★★sylwek
LIMBURGITskała magmowa wylewna★★★★★sylwek
NEFELINITskała magmowa wylewna★★★★★sylwek
MIGDAŁOWIECskała magmowa wylewna★★★★★sylwek
FOIDYTskała magmowa, wulkaniczna★★★★★sylwek
ANDEZYTskała magmowa wylewna, jasno lub ciemnoszara★★★★★psergio
?pojazd na stoku