Słownik Określeń Krzyżówkowych

schodzenie statku z kursu

TrudnośćAutor
ZBACZANIE★★★
ZNOSZENIE★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
BYKgra na zwyżkę kursu★★★JWBishop
DRYFzbaczanie statku z kursu; znos★★★
ZNOSzbaczanie statku z linii kursu; dryf★★★
AGGIOwyrażona procentowo nadwyżka kursu dewiz★★★★★mariola1958
BESSAspadek kursu akcji na giełdzie★★★
HOSSAwzrost kursu na giełdzie★★★
WOLTAzwrot przy zmianie kursu jachtu★★★★galapagos1234
SPADEKzniżka kursu akcji, cen★★★
TRAWERSkierunek prostopadły do kursu płynącego statku★★★eliza
ZABOBONschodzenie z drogi czarnemu kotu★★★
DEWIACJAzboczenie statku z kursu★★★
KURSANTKAuczestniczka szkolenia, kursu★★★
NAWIGACJAumiejętność określania pozycji i kursu★★★eliza
ODPADANIEkażda zmiana kursu względem wiatru w stronę fordewindu★★★★Gorol
CERTYFIKATpisemne zaświadczenie o ukończeniu kursu★★★mariola1958
DEWALUACJAurzędowe obniżenie kursu danej waluty★★★
STEROWNOŚĆzdolność statku do zachowania wybranego kursu★★★eliza
DEPRECJACJAspadek kursu waluty krajowej względem walut zagranicznych★★★★★Tynka_93
MYSZKOWANIEmałe, cykliczne zmiany kursu statku★★★eliza
SAMOSTEROWNOŚĆzdolność statku do utrzymywania kursu bez udziału sternika★★★eliza
KASKADAschody z wody★★★bachaku1
ZABOBONschodzenie z drogi czarnemu kotu★★★
?żona Felliniego