Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem sarka w koło i podbiera ryby: