Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem samolot o dwóch płatach nośnych: