Słownik Określeń Krzyżówkowych

rysunek w książce

TrudnośćAutor
  • R
  • Y
  • C
  • I
  • N
  • A
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
HEKz Czukiem w książce Gajdara w krzyżówce Panorama dnia 2019-01-07
KSIlitera grecka w książce
SPIStreści w książce
TEKSTw książce lub na ulotce
WAKATniezadrukowana kartka w książce
WAKATczysta stronica w książce
ERRATAarkusz poprawek w książce w krzyżówce Panorama dnia 2018-04-06
ERRATAzbiór byków w książce
ERRATAwykaz pomyłek drukarskich w książce
KARTKAniejedna w książce
NUMERYw książce telefonicznej
RYCINYrysunki w książce w krzyżówce Panorama dnia 2013-11-05
ZADRUKobok wakatu, w książce
OKŁADKAna książce
RYSUNEKniejeden w ilustrowanej książce
WINIETArysunkowy motyw winorośli w książce
OBWOLUTAdodatkowa okładka w książce w krzyżówce Panorama dnia 2018-01-18
ROZDZIAŁjeden z wielu w książce
PAGINACJAnumeracja stron w książce lub czasopiśmie
oona
ILUSTRATORautor rysunków w książce
RYTrysunek w kamieniu w krzyżówce Panorama dnia 2019-07-19
RYTrysunek w szkle, kamieniu