Słownik Określeń Krzyżówkowych

ruch naładowanych cząstek zawiesiny

TrudnośćAutor
 • E
 • L
 • E
 • K
 • T
 • R
 • O
 • F
 • O
 • R
 • E
 • Z
 • A
dzejdi
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
DYMzawiesina drobnych cząstek ciała stałego w gazie
jomitoka
CERNEuropejskie Laboratorium Fizyki Cząstek w krzyżówce Panorama dnia 2020-09-30
ALICEdetektor cząstek
mariola1958
CHAOSbrak korelacji pomiędzy stanami różnych cząstek w krzyżówce Panorama dnia 2018-07-21
Mirasisko
FARBYzawiesiny pigmentów i wypełniaczy w spoiwie
eliza
KWARKwśród cząstek elementarnych
ZLEPEKmasa złożona z różnych cząstek
ZLEPEKaglomerat cząstek
KOHEZJAsiła wzajemnego przyciągania się cząstek wody
Przemek1992
MĘTNOŚĆcecha roztworu i zawiesiny w krzyżówce Fizyka 05
jomitoka
WIREMIAobecność (wykrywalność) cząstek wirusów we krwi
pawelboy
DELUWIUMosady utworzone przez wypłukiwanie cząstek mineralnych z gleb
psergio
NEUTRINAwśród cząstek elementarnych w krzyżówce Panorama dnia 2015-03-09
ADSORPCJAgromadzenie się cząstek gazu, cieczy na powierzchni
eliza
ANAFOREZAruch cząstek w kierunku anody
mariola1958
FEKALURIAobecność cząstek kału w moczu
Gorol
RADIOLIZArozpad cząstek na skutek promieniowania jonizującego
oona
SYNCHROTRONrodzaj kołowego akceleratora cząstek naładowanych
bachaku1
DEHYDRATACJAodszczepienie cząstek wody od uwodnionych związków chemicznych
psergio
HELIOWARKOCZstrumień cząstek wiatru słonecznego
Gorol
POSUWruch narzędzia w obrabiarce w krzyżówce Panorama dnia 2017-01-20
AGRARYZMruch nobilitujący rolnictwo w krzyżówce Panoramiczne-klasyczne-165