Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówki zawierające określenie noblista w dziedzinie medycyny 1996r.: