Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem przymusowy pobór do wojska: