Słownik Określeń Krzyżówkowych

przyjmowanie nowych studentów

TrudnośćAutor
NABÓR★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
AANArchiwum Akt Nowychsashenka7
AULAsala pełna studentów★★★
POKAZprezentacja nowych strojów★★★
SESJAgorący czas dla studentów★★★
WIARAprzyjmowanie prawd bez dowodu★★★
SKRYPTpodręcznik dla studentów★★
AKCESJAprzyjmowanie i rejestracja materiału wpływającego do biblioteki★★★★★pawelboy
KREATORtwórca nowych stylów★★★
SKRYPTYpodręczniki dla studentów★★
BENEDYKTChmielowski, autor "Nowych Aten"★★★★mariola1958
EKSPANSJA"podbój" nowych rynków zbytu★★★
GWARANCJAtylko przy nowych samochodach★★★
RECYKLINGwykorzystywanie odpadów do wytwarzania nowych produktów★★★★bachaku1
ZAŻYWANIEprzyjmowanie narkotyku★★★
BEHAPOWIECszkoli nowych pracowników★★★
HEURYSTYKAzdolność wykrywania nowych faktów i związków między nimi★★★★emilla25
OSADNICTWOkolonizacja nowych terenów★★★
INTERNALIZACJAprzyjmowanie za własne narzuconych z zewnątrz norm społecznych★★★★sylwek
WASKULARYZACJApowstawanie nowych naczyń krwionośnych★★★★sylwek
AKLIMATYZOWANIEprzystosowanie się do nowych warunków środowiska★★draakhan
ZAŻYWANIEprzyjmowanie narkotyku★★★
WIARAprzyjmowanie prawd bez dowodu★★★
?wynagrodzenie dla literata