Słownik Określeń Krzyżówkowych

przy jej pomocy można oglądać gwiazdy

TrudnośćAutor
LUNETA★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
CHORApotrzebuje pomocy lekarskiej★★★
CHORYpotrzebuje pomocy lekarskiej★★★
NIEMYporozumiewa się przy pomocy rąk★★★
OKRĄGrysowany przy pomocy cyrkla★★★
UBOGIkorzysta z pomocy opieki społecznej w krzyżówce Panorama dnia 2019-05-14★★★
LUNETAprzy jej pomocy można oglądać gwiazdy★★★
MAYDAYsygnał wzywania pomocy w krzyżówce Panorama dnia 2020-11-25★★★
SZKAPAprzy karecie jej nie znajdziecie★★★★sylwek
ŻEGOTArada Pomocy Żydom★★★
ŻEGOTAkryptonim Rady Pomocy Żydom★★★★
OTRUCIEmord przy pomocy arszeniku w krzyżówce Panorama dnia 2017-07-08
APTECZKApierwszej pomocy w aucie★★★
APTECZKApierwszej pomocy z lekami w krzyżówce Panorama dnia 2020-07-17★★★
OKULISTAlubi oglądać siatkówkę★★★★sylwek
ZAPOMOGArodzaj pomocy finansowej★★★
RATOWANIEudzielanie pomocy, np. tonącemu★★★
RATOWANIEniesienie pomocy komuś★★★
TEATROMANlubi oglądać akty★★★★sylwek
TREPANACJAprzy niej można uszkodzić opony★★★★★sylwek
ŚRUBKOWANIEnapędzanie łódki przy pomocy obrotowego ruchu wiosła★★★★★Gorol
TAGprzy jego ujściu leży Lizbona★★★
SAWAprzy jej ujściu leży Belgrad w krzyżówce Panorama dnia 2020-04-28★★★
?nosił kontusz