Słownik Określeń Krzyżówkowych

przest.: zniesienie, likwidacja

TrudnośćAutor
  • K
  • A
  • S
  • A
  • T
  • A
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
KASATAzniesienie, likwidacja (daw.)
KASATAlikwidacja w krzyżówce Panorama dnia 2016-09-14
KASATAlikwidacja klasztoru (przest.)
KASATAlikwidacja, np. zakonu (przest.)
KASATAlikwidacja zakonu benedyktynów
KASATAlikwidacja zakonu w krzyżówce Panorama dnia 2018-01-17
emilla25
KASATAzniesienie, np. dekretu (daw.)
KASATAzniesienie, np. zakonu (daw.)
KASATAzniesienie zakonu (przest.)
KASACJAlikwidacja
bachaku1
KASACJAzniesienie, unieważnienie
KASACJAzniesienie w krzyżówce Panorama dnia 2013-01-25
bachaku1
ABOLICJAzniesienie prawa w krzyżówce Panoramiczne-klasyczne-107
ODWOŁANIEzniesienie
LIKWIDACJAzniesienie, zniszczenie czegoś
bachaku1
SKASOWANIElikwidacja
DEKOLONIZACJAlikwidacja kolonializmu
sylwian
NEUTRALIZACJAzniesienie opozycji językowej
eliza
UNIEWAŻNIENIEzniesienie ważności czegoś
NACJONALIZACJAlikwidacja prywatnej własności
eliza
PRYMprzest.: pierwszeństwo
CHUĆprzest.: żądza, namiętność w krzyżówce Panorama dnia 2020-03-31