Słownik Określeń Krzyżówkowych

przenikanie sygnału między torami transmisyjnymi

TrudnośćAutor
  • P
  • R
  • Z
  • E
  • S
  • Ł
  • U
  • C
  • H
wjanek
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
BODjednostka prędkości transmisji sygnału w krzyżówce Panorama dnia 2017-06-22
BAUDjedn. prędkości transmisji sygnału
mariola1958
SZUMwada sygnału, np. akustycznego w krzyżówce Panorama dnia 2013-09-10
NASYPwzgórek pod torami kolejowymi
NASYPbudowla ziemna z torami kolejowymi
NASYPwał ziemny pod torami w krzyżówce Panorama dnia 2018-07-30
NASYPwał ziemny pod torami kolejowymi
FADINGzanik lub osłabienie sygnału radiowego
dzejdi
FADINGzanik sygnału radiowego
bachaku1
ROUTERtrasownik, rozdzielacz sygnału w sieci
dzejdi
DEKODERurządzenie do odtwarzania informacji na podstawie otrzymanego sygnału w krzyżówce Panorama dnia 2016-06-05
eliza
PODKŁADbelka pod torami w krzyżówce Panorama dnia 2015-05-12
PRZENIKzakłócenie sygnału elektrycznego
sylwek
WIADUKTdroga nad torami kolejowymi
WIADUKTYprzejazdy ponad torami
PREEMFAZAzwiększenie składowych dużych częstotliwości fonicznego sygnału analogowego kodowanego
Xsamael
KRĘGIELNIAmiejsce z torami i kulami w krzyżówce Panorama dnia 2012-10-01
DEMODULACJAodtwarzanie sygnału pierwotnego
eliza
HARMONICZNAskładowa szeregu Fouriera analizowanego sygnału
Xsamael
CHROMINANCJASkładowa analogowego lub cyfrowego sygnału obrazu kolorowego
Xsamael
DYFUZJAprzenikanie się gazów
OSMOZAprzenikanie w biologii