Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem przejaw mocy Bożej: