Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem pruski, rosyjski lub austriacki: