Słownik Określeń Krzyżówkowych

promieniotwórcze pierwiastki chemiczne

TrudnośćAutor
AKTYNOWCE★★★eliza
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
CEZYsieci jak pierwiastki★★★★sylwek
BIOGENYpierwiastki chemiczne niezbędne do życia roślin★★★★eliza
BOROWCEpierwiastki 13. grupy układu okresowego★★★dzejdi
AZOTOWCEpierwiastki 15. grupy układu okresowego★★★dzejdi
CYNKOWCEpierwiastki 12. grupy układu okresowego★★★dzejdi
HALOGENYfluorowce, pierwiastki grupy 17 układu okresowego★★★★Gorol
NIKLOWCEpierwiastki 10. grupy układu okresowego★★★dzejdi
TLENOWCEsiarkowce, pierwiastki VI grupy układu okresowego, np. tlen★★★★eliza
WĘGLOWCEpierwiastki 14. grupy ukladu okresowego★★★dzejdi
CHROMOWCEpierwiastki 6. grupy układu okresowego★★★dzejdi
FLUOROWCEpierwiastki grupy 17 układu okresowego★★★
SKANDOWCEpierwiastki 3. grupy układu okresowego★★★dzejdi
TYTANOWCEpierwiastki 4. grupy układu okresowego★★★dzejdi
WANADOWCEpierwiastki 5. grupy układu okresowego★★★dzejdi
ŻELAZOWCEpierwiastki 8. grupy układu okresowego★★★dzejdi
MANGANOWCEpierwiastki siódmej grupy układu okresowego★★★dzejdi
MIEDZIOWCEpierwiastki 11. grupy układu okresowego★★★dzejdi
MAKROELEMENTYpierwiastki podstawowe★★★dzejdi
MIKROELEMENTYpierwiastki śladowe★★dzejdi
TRANSURANOWCEpierwiastki promieniotwórcze o l. a. większych niż 92★★★★oona
SKRZYDLICA ... promieniopłetwa, ryba morska★★★★★
AKTYNOWCEpromieniotwórcze pierwiastki chemiczne: tor, protaktyn, uran i transuranowce★★★eliza
?rzeka z piosenki