Słownik Określeń Krzyżówkowych

prawo dochodzenia zwrotu sum wyłożonych za inną osobę

TrudnośćAutor
  • R
  • E
  • G
  • R
  • E
  • S
galapagos1234
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
SĄDorgan państwowy do dochodzenia praw w krzyżówce Panorama dnia 2019-08-02
DŁUGkwota do zwrotu; pożyczka
CESJAprzeniesienie swoich praw na inną osobę
CESJAprzelanie praw na inną osobę
CESJAprzelew uprawnień na inną osobę
IDIOMtyp zwrotu językowego
STOPAzwrotu lub bezrobcia
STOPAlombardowa lub zwrotu
STOPAzwrotu lub sześcienna
STOPAdochodu lub zwrotu
STOPAkońsko-szpotawa lub zwrotu
STOPAmoże być zwrotu w krzyżówce Panorama dnia 2016-08-09
STOPA... zwrotu
ZASTAWgwarancja zwrotu pożyczki w krzyżówce Panorama dnia 2020-07-30
BUTELKIszklane do zwrotu
RECESJAnuta z przelaniem praw na inną osobę
sylwek
IMITATORczłowiek udający inną osobę
IMPOSTORoszust podszywający się pod inną osobę
geek_gda
NADPŁATAkwota do zwrotu
dusia_str
INDOSAMENTprzelew wierzytelności z weksla, czeku na inną osobę
mariola1958
PATENTprawo do wynalazku
PIERWORODZTWOprawo dziedziczenia przysługujące najstarszemu synowi
eliza