Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem pramatka z raju: