Słownik Określeń Krzyżówkowych

pracownik biura podróży w miejscu wycieczki

TrudnośćAutor
REZYDENT★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
ETATpropozycja z biura pracy★★★
STAŻnauka w miejscu pracy, praktyka★★★
ADRESdane o miejscu zamieszkania★★★
HAŁDAgóra widziana z kopalnianego biura★★★sylwek
KRATAbiurokrata bez biura★★★★sylwek
PIAFFkłus w miejscu, konkursowy chód konia★★★★★
TRASAzaplanowana dla wycieczki★★★
GAWAIN... Robards - szef Biura Aurorów★★★★★
KOTURNma grubą podeszwę w miejscu obcasa★★★
SPŁYWYkajakowe wycieczki★★★
PAPILOTpożegnanie przewodnika wycieczki★★roberth17
SPACERYpiesze wycieczki★★★
OBECNOŚĆprzebywanie w jakimś miejscu★★
PERSONELzespół pracowników biura★★★
BIUROWIECbudynek, w którym mieszczą się biura★★★
OPROWADZACZpilot wycieczki★★★
PRZEWODNICYoprowadzają wycieczki★★★
PYTLAKOWSKIPiotr, współautor "Biura tajnych spraw"★★★★truskawa_1988
PRZEWODNICZKApilotka wycieczki★★★
PÓŁPRZEWODNIKoprowadza wycieczki na 1/2 etatu?★★★★★sylwek
UBEKpracownik bezpieki w PRL-u★★★
REZYDENTpracownik biura podróży zobowiązany do opieki nad turystami★★★bachaku1
?płynie przez Jasło