Słownik Określeń Krzyżówkowych

powtarzanie słowa na początku kolejnych wersów

TrudnośćAutor
ANAFORA★★★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
RYMzgodność brzmienia końcówek wersów★★★
CYKLszereg kolejnych zjawisk★★★
RYMYmęskie na końcu wersów wiersza★★★
RONDOstrofa dwurymowa, złożona z 15 wersów★★★★mariola1958
LEGATOpłynne łączenie kolejnych dźwięków★★★
STANCAstrofa licząca cztery lub więcej wersów★★★★mariola1958
STROFAkilka wersów; zwrotka★★★
PREFIKSdodany na początku słowa★★★
SEKWENSukład kolejnych kart w grze★★★
ARPEDŻIObardzo szybkie zagranie kolejnych dźwięków akordu★★★★★mariola1958
FOLIACJAnumeracja kolejnych kart rękopisu lub druku★★★★dzejdi
ITERACJAmuz. powtarzanie tego samego motywu melodii★★★★oona
SCRABBLEgra od słowa do słowa★★★★sylwek
AKROSTYCHwiersz, w którym pierwsze litery wersów tworzą tekst★★★★eliza
FISKALIZMzasilanie budżetu przez nakładanie kolejnych podatków★★★★dzejdi
GADULSTWOsłowa, słowa, słowa ...★★★★sylwek
KANTYLENAstrofa sześciowierszowa, trzecia para wersów jest powtórzeniem pierwszej★★★★Marian7_2008
PAGINACJAnumeracja kolejnych stron rękopisu lub druku★★★★dzejdi
POLILALIAkilkakrotne powtarzanie tego samego słowa★★★★Gorol
STYCHOMETRIAnumerowanie wersów w utworze★★★★★Kasiunka69
CZĘSTOŚĆpowtarzanie się jakiejś czynności, zjawiska★★★eliza
METABOLApowtarzanie tej samej myśli innymi wyrazami★★★★bachaku1
?nie przepuści żadnej lady