Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem pospolita krukowata: