Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem posądzony o podpalenie Rzymu: