Słownik Określeń Krzyżówkowych

posada urzędnika

TrudnośćAutor
  • E
  • T
  • A
  • T
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
BEJdawniej tytuł wyższego urzędnika państwowego w Turcji w krzyżówce Panorama dnia 2016-08-18
Gorol
ETATposada w krzyżówce Panorama dnia 2019-03-06
ETATstała posada w krzyżówce Panorama dnia 2016-12-22
BIUROsiedziba urzędnika
BIUROmiejsce pracy urzędnika
BIUROpokój urzędnika
BIUROkrólestwo urzędnika w krzyżówce Panorama dnia 2012-12-04
bachaku1
BIURKOmebel urzędnika
emilla25
PENSJAwynagrodzenie urzędnika
PETENTodwiedza urzędnika
ASESURAposada urzędnika sądowego
ASESURAfunkcja urzędnika sądowego
ASESURAfunkcja urzędnika sądu
ATASZATbiuro urzędnika dyplomatycznego
STEMPELdla urzędnika i górnika
sylwek
NOTARIATbiuro urzędnika sądowego
CZYNNOŚCIwykonywane przez urzędnika
INTERDYKTstarorzymski zakaz lub nakaz urzędnika
Gorol
AUTOKRATORtytuł urzędnika o nieograniczonych kompetencjach
mariola1958
NAŁOKIETNIKatrybut dawnego urzędnika
PÓŁETATposada oferowana emerytowi
ASESURAposada urzędnika sądowego