Słownik Określeń Krzyżówkowych

popularny w Europie dzięki taniej ropie

TrudnośćAutor
DIESEL★★★★sylwek
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
NOEprzeżył potop dzięki arce★★★
POLMarek, minister pamiętany dzięki winietom★★★
ARKAdzięki niej Noe przeżył potop★★★
ETANw ropie naftowej★★★
BUTANgaz w ropie naftowej★★★
MALTAeuropejski kraj taniej bandery★★★
METANgaz w ropie naftowej★★★
NOBELsłynny dzięki dynamitowi★★★
NONANw ropie nona zakręcona★★★dzejdi
OKTANwęglowodór w ropie naftowej★★★
KOŻUCHdzięki niemu mleko nie stygnie?★★★oona
NAFTENzwiązek organiczny występujący w ropie naftowej★★★★★eliza
TOMBAKużywany do wyrobu taniej biżuterii★★★
ODWIERTotwór ku ropie★★★jomitoka
RĄBANKArazem z podrobami w taniej jatce★★★BaJo
WYTRYCHdzięki niemu yeti się otworzy★★★oona
DMUCHAWAdzięki niej nawiew powietrza do wnętrza★★
STŁUCZKAto jajo taniej sprzedają★★★sylwek
KLIMKÓWKAsztuczne jezioro z zaporą na Ropie★★★★★dzejdi
INSTALACJAgazowa pozwala jeździć taniej
CAIPIRINHApopularny w Brazylii koktajl na bazie cachaca★★★★dzejdi
BUZUKIpopularny w Grecji instrument muz.★★★★dzejdi
?zgrany zespół