Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem polskie zagłębie węgla: