Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem polski herb szlachecki pochodzenia tatarskiego: