Słownik Określeń Krzyżówkowych

pokrewieństwo lub powinowactwo w linii męskiej

TrudnośćAutor
AGNACJA★★★★psergio
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
TORSprzód męskiej koszuli (przest.)★★★
AGNATkrewniak w linii męskiej★★★
SLIPYwśród męskiej bielizny
WIĘZY... krwi, czyli pokrewieństwo★★★
APOLLOantyczny wzór męskiej urody
HARCAP"warkocz" peruki męskiej★★★
AGNATKAkrewna w linii męskiej★★bachaku1
ANTENATprzodek w linii ojca lub matki★★★
CHŁOPCYmalcy płci męskiej★★
AGNATYZMpokrewieństwo w linii męskiej★★★★★mariola1958
BLISKOŚĆpowinowactwo lub pokrewieństwo★★★
CHŁOPIECmalec płci męskiej★★
KNOWANIEma pokrewieństwo bliskie ze spiskiem★★★★sylwek
KOGNACJApokrewieństwo w linii żeńskiej★★★★★bachaku1
CHŁOPCZYKmalec płci męskiej★★
KOLIGACJApokrewieństwo, powinowactwo★★★
KUZYNOSTWOpokrewieństwo lub powinowactwoeliza
HABSBURGOWIEDynastia w linii męskiej wygasła w 1740.★★★★
POWINOWACTWOmniej niż pokrewieństwo★★★GumisK
POKREWIEŃSTWOpowinowactwo★★★dzejdi
KUZYNOSTWOpokrewieństwo lub powinowactwoeliza
BLISKOŚĆpokrewieństwo lub zażyłość★★★
?syn króla w Hiszpanii