Słownik Określeń Krzyżówkowych

podpora konstrukcji

TrudnośćAutor
  • F
  • I
  • L
  • A
  • R
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
WISpistolet polskiej konstrukcji
PRĘTelement konstrukcji kratownicy
RAMAszkielet konstrukcji
SPAWspoina na konstrukcji
SPAWzłącze na stalowej konstrukcji
ANKRAelement konstrukcji; kotew
ANKRAwiąże elementy konstrukcji; kotew
DETALdrobny element konstrukcji
FILARpionowy w konstrukcji mostu
KOTEWbudowlany element konstrukcji
KOTWAstalowy element konstrukcji budynku
KOTWAelement konstrukcji budowlanej
PŁATEWbelka łącząca dźwigary w konstrukcji dachu w krzyżówce Panorama dnia 2014-04-09
PŁATEWbelka w konstrukcji nośnej dachu
PŁATEWbelka w konstrukcji dachowej
WIĄZARelement konstrukcji dachowej
SCHODEKstopień w konstrukcji z poręczami
BUNGALOWparterowy budynek mieszkalny o lekkiej konstrukcji w krzyżówce Panorama dnia 2017-04-28
FILARETApionowa podpora konstrukcji z grecką literą
sylwek
GÓRNOPŁATtyp konstrukcji samolotu
PRZEDMÓWCApodpora kiepskiego retora
sylwek
BELKApodpora majora
sylwek