Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówki zawierające określenie podłoże hodowlane w mikrobiologii: