Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem początkowo kolonia fenicka - postrach Rzymu: