Słownik Określeń Krzyżówkowych

Krzyżówka z określeniem pistolet polskiego partyzanta: