Słownik Określeń Krzyżówkowych

pisemne uznanie długu

TrudnośćAutor
OBLIG★★★★
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
OPISpisemne objaśnienie★★★
RATApartia spłacanego długu★★★
MONITpisemne upomnienie; ponaglenie★★★
NAKAZpisemne polecenie z urzędu★★★
UMOWApisemne lub słowne porozumienie★★★
ZWROTdługu lub zguby★★★
KRAUZEKrzysztof, reżyser "Długu"★★
SPŁATAoddawanie długu w ratach★★★
WEKSELpisemne zobowiązanie zapłaty★★★
ZASTAWpod zabezpieczenie spłaty długu★★★
ODDANIEzwrócenie długu
ODSETKIustawowe od długu★★
PETYCJEpisemne prośby★★
REFERATpisemne opracowanie zagadnienia★★★mariola1958
ELABORATdługie opracowanie pisemne★★★
PROTOKÓŁpisemne sprawozdanie z obrad★★★
PRZYBORYmogą być pisemne★★★
UMORZENIEunieważnienie długu★★
CERTYFIKATpisemne zaświadczenie o ukończeniu kursu★★★mariola1958
DEKLARACJEpisemne zobowiązania★★eliza
MONITpisemne upomnienie; ponaglenie★★★
CERTYFIKATpisemne zaświadczenie o ukończeniu kursu★★★mariola1958
?wyziewy gleby