Słownik Określeń Krzyżówkowych

otrzymał Oscara za gł. rolę męską, Humphrey

TrudnośćAutor
BOGART★★★sylwek
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
MUNIotrzymał Oscara za gł. rolę męską, Paul★★★★★sylwek
PENNotrzymał Oscara za gł. rolę męską, Sean★★★★sylwek
BEERYotrzymał Oscara za gł. rolę męską, Wallace★★★★sylwek
FINCHotrzymał Oscara za gł. rolę męską, Peter★★★★sylwek
GABLEotrzymał Oscara za gł. rolę męską, Clark w krzyżówce Panorama dnia 2015-09-07★★★sylwek
SCOTTotrzymał Oscara za gł. rolę męską, George★★★★sylwek
WAYNEotrzymał Oscara za gł. rolę męską, John w krzyżówce Panorama dnia 2012-08-06★★★sylwek
ARLISSotrzymał Oscara za gł. rolę męską, George★★★★sylwek
BAXTERotrzymał Oscara za gł. rolę męską, Warner★★★★★sylwek
BRANDOotrzymał Oscara za gł. rolę męską, Marlon w krzyżówce Panorama dnia 2015-06-11★★★sylwek
CARNEYotrzymał Oscara za gł. rolę męską, Art★★★★sylwek
LEMMONotrzymał Oscara za gł. rolę męską, Jack★★★★sylwek
HACKMANotrzymał Oscara za gł. rolę męską, Gene w krzyżówce Panorama dnia 2020-11-21★★★sylwek
HOFFMANotrzymał Oscara za gł. rolę męską, Philip★★★★sylwek
STEIGERotrzymał Oscara za gł. rolę męską, Rod★★★★sylwek
CRAWFORDotrzymał Oscara za gł. rolę męską, Broderick★★★★sylwek
DREYFUSSotrzymał Oscara za gł. rolę męską, Richard★★★★sylwek
LAUGHTONotrzymał Oscara za gł. rolę męską, Charles★★★★sylwek
BARRYMOREotrzymał Oscara za gł. rolę męską, Lionel★★★★★sylwek
ROBERTSONotrzymał Oscara za gł. rolę męską, Cliff★★★★sylwek
FONDAotrzymał Oscara za gł. rolę męską, Henry w krzyżówce Panorama dnia 2019-08-03★★★sylwek
NICHOLSONotrzymał Oscara za gł. rolę męską, Jack★★★sylwek
?wełniana tkanina