Słownik Określeń Krzyżówkowych

osoba, która wprowadza zamęt

TrudnośćAutor
  • B
  • U
  • R
  • Z
  • Y
  • C
  • I
  • E
  • L
SłowoOkreślenieTrudnośćAutor
DIPISosoba wysiedlona, która nie wróciła do ojczyzny
mariola1958
ŁGARZosoba, która łże
KALWINosoba, która wyznaje kalwinizm
ZAWADAosoba, która przeszkadza w krzyżówce Panorama dnia 2019-05-30
WARCHOŁosoba wywołująca kłótnie i zamęt w krzyżówce Panorama dnia 2014-08-04
galapagos1234
FUKSIARZpot.: osoba, która ma szczęście
eliza
KOTLISTAosoba, która gra na kotłach
mariola1958
MĄCICIELwprowadza niepokój i zamęt w krzyżówce Panorama dnia 2020-02-14
POZORANTosoba, która coś udaje w krzyżówce Panoramiczne-klasyczne-172
denwerek_m
REFERENTosoba, która pisze lub wygłasza referat w krzyżówce Panorama dnia 2019-08-09
bachaku1
STAŻYSTAosoba, która odbywa staż
ZŁODZIEJosoba, która kradnie
DYSPUTANTosoba która dysputuje
UZURPATORosoba, która bezprawnie przejmuje władzę
bachaku1
NUPTURIENTosoba, która zamierza zawrzeć związek małżeński
Kolektcjoner
PRZECHRZTAosoba, która zmieniła swoje wyznanie na chrześcijańskie
bachaku1
SCHIZMATYKosoba, która odłączyła się od Kościoła
oona
EKSPATRIANTosoba, która opuściła ojczyznę
oona
DESTABILIZATORosoba wprowadzająca zamęt
oona
KONCESJOBIORCAosoba, która otrzymuje koncesję
Przemek1992
INTERREKSosoba, która sprawowała najwyższą władzę podczas bezkrólewia w krzyżówce Panorama dnia 2009-04-19
bachaku1
KALWINosoba, która wyznaje kalwinizm