Słownik Określeń Krzyżówkowych

osoba uprawiająca alpinizm

KategorieTrudnośćAutor
  • A
  • L
  • P
  • I
  • N
  • I
  • S
  • T
  • A
SłowoOkreślenieKategorieTrudnośćAutor
ONAjej osoba w krzyżówce Panorama dnia 2015-01-23
PIJAKosoba nadużywająca alkoholu
STRÓŻosoba pilnująca np. budynku
OFERMAosoba niezdarna
BRUDASosoba niedbająca o higienę
CUKRZYKosoba cierpiąca na cukrzycę 
LUNATYKosoba cierpiąca na lunatyzm 
MIGRANTosoba migrująca
RUSOFONosoba rosyjskojęzyczna
AFIRMANTosoba uznająca coś za dobre w krzyżówce Panorama dnia 2017-02-08 
kolor40
ŻYCZLIWYosoba nastawiona życzliwie
OGRODNIKosoba zajmująca się ogrodem
SZABROWNIKosoba zajmująca się szabrem
DIALOGISTAosoba zajmująca się tłumaczeniem ścieżki dialogowej w filmach  
Gorol
PROWOKATORosoba dokonująca prowokacji
DORĘCZYCIELosoba doręczająca przesyłkę
BAŁAGANIARZosoba łatwo robiąca bałagan
ALPINISTYKAalpinizm
SPADKODAWCAosoba pozostawiająca spadek 
KARATEKAosoba uprawiająca karate 
SUBSTYTUTosoba upoważniona przez pełnomocnika do zastępowania go
McGremlin
Krzyżówka z określeniem osoba uprawiająca alpinizm: