Słownik Określeń Krzyżówkowych

osoba rosyjskojęzyczna

KategorieTrudnośćAutor
  • R
  • U
  • S
  • O
  • F
  • O
  • N
SłowoOkreślenieKategorieTrudnośćAutor
ONAjej osoba w krzyżówce Panorama dnia 2015-01-23
PIJAKosoba nadużywająca alkoholu
STRÓŻosoba pilnująca np. budynku
OFERMAosoba niezdarna
BRUDASosoba niedbająca o higienę
CUKRZYKosoba cierpiąca na cukrzycę 
LUNATYKosoba cierpiąca na lunatyzm 
MIGRANTosoba migrująca
AFIRMANTosoba uznająca coś za dobre w krzyżówce Panorama dnia 2017-02-08 
kolor40
ŻYCZLIWYosoba nastawiona życzliwie
OGRODNIKosoba zajmująca się ogrodem
ALPINISTAosoba uprawiająca alpinizm w krzyżówce Panorama dnia 2017-05-12
BEZROBOTNYosoba bez pracy
SZABROWNIKosoba zajmująca się szabrem
DIALOGISTAosoba zajmująca się tłumaczeniem ścieżki dialogowej w filmach  
Gorol
PROWOKATORosoba dokonująca prowokacji
DORĘCZYCIELosoba doręczająca przesyłkę
BAŁAGANIARZosoba łatwo robiąca bałagan
SPADKODAWCAosoba pozostawiająca spadek 
DEPOZYTORosoba składająca pieniądze lub przedmioty wartościowe na przechowanie
bachaku1
PENITENTosoba przystępująca do spowiedzi w krzyżówce Panorama dnia 2009-06-16 
eliza
Krzyżówki zawierające określenie osoba rosyjskojęzyczna: