Słownik Określeń Krzyżówkowych

osoba rosyjskojęzyczna

KategorieTrudnośćAutor
  • R
  • U
  • S
  • O
  • F
  • O
  • N
SłowoOkreślenieKategorieTrudnośćAutor
IKSjakaś osoba
ONAjej osoba w krzyżówce Panorama dnia 2015-01-23
KTOŚpot. osoba nieznana bliżej mówiącemu
OBLATosoba świecka w habicie
MATOŁosoba mało bystra w ukrytej krzyżówce
TUŁACZosoba bez własnego domu
OFERMAosoba niezdarna
GRYNDERdaw. osoba zakładająca przedsiębiorstwo w celach spekulacyjnych
oona
LEBIEGAosoba ociężała; oferma
AFIRMANTosoba uznająca coś za dobre w krzyżówce Panorama dnia 2017-02-08 
kolor40
KWESTARZkwestująca osoba
STREAKERosoba biegająca nago w publicznych miejscach
oona
ARBORYSTAosoba zajmujca się pielęgnacją drzew, krzewów
oona
DIALOGISTAosoba zajmująca się tłumaczeniem ścieżki dialogowej w filmach  
Gorol
NUPTURIENTosoba, która zamierza zawrzeć związek małżeński 
Kolektcjoner
KONTESTATORosoba kwestionująca publicznie wartości i normy społeczne
oona
ZATRACENIECdaw. osoba sprowadzająca na siebie nieszczęście
oona
KONTRYBUTORosoba wnosząca swój wkład do czegoś
oona
INTERWENIENTinterwent, osoba lub strona interweniująca w danej sprawie
oona
DEPOZYTORosoba składająca pieniądze lub przedmioty wartościowe na przechowanie
bachaku1
PENITENTosoba przystępująca do spowiedzi w krzyżówce Panorama dnia 2009-06-16 
eliza
Krzyżówki zawierające określenie osoba rosyjskojęzyczna: